logo

Servei de verificació de documents electrónics

AJUNTAMENT DE SANTANYI

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Introdueix el codi de verificació indicat en el document que desitja verificar.

Códi de verificació: